Hardy Weinberg көйгөйлөрүн кантип чечесиз?
Hardy Weinberg көйгөйлөрүн кантип чечесиз?
Anonim

ВИДЕО

Мындан тышкары, Hardy Weinberg P жана Q кантип таба аласыз?

бери б = 1 - q жана q белгилүү, мүмкүн эсептөө б ошондой эле. Билүүчү б жана q, бул баалуулуктарды компьютерге кошуу жөнөкөй маселе Hardy-Вайнберг теңдеме (p² + 2pq + q² = 1). Бул популяциянын ичинде тандалган белги үчүн бардык үч генотиптин болжолдонгон жыштыгын камсыз кылат.

Экинчиден, Харди Вайнберг эмне үчүн маанилүү? Маанилүүлүк: The Hardy-Вайнберг модель популяциянын реалдуу генетикалык структурасын убакыттын өтүшү менен салыштырууга мүмкүндүк берет Hardy-Вайнберг тең салмактуулук (б.а. эволюцияланбаган). Суроо: Кантип колдонобуз Hardy-Вайнберг генотипти жана аллель жыштыгын болжолдоо үчүн модель?

Ошондой эле билесизби, сиз Харди Вайнберг теңдемесин кантип колдоносуз?

The Hardy-Вайнберг теңдемеси. Генетикалык тең салмактуулуктагы популяция үчүн: p + q = 1,0 (эки аллельдин тең жыштыктарынын суммасы 100% түзөт.)

Эмне үчүн Hardy Weinberg пайдалуу?

укмуштуудай пайдалуу анткени ал математикалык жактан бардык инсандардын аман калышы жана аман калган тукумун жаратуу мүмкүнчүлүгү бирдей болгон популяциянын генетикалык продуктусун сүрөттөйт. Тактап айтканда, ал эволюцияланбаган популяцияда байкала турган генотип жыштыгын эсептейт.

Тема боюнча популярдуу